Blog
 • 2008

Blog from November, 2008

Római számok

Ritkán van szükség római számok használatára, legtöbbünk soha nem is találkozik azzal a helyzettel, amikor a feladat egy olyan programot írását követeli meg, amely az arab számainkat római számmá alakítja. Nézzünk meg egy elegáns megoldást.

Main.java
public class Main
{
 public static final int[] NUMBERS = new int[]
 {
  1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1
 };
 public static final String[] LETTERS = new String[]
 {
  "M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I"
 };

 public static String convert(int number)
 {
  for (int i = 0; i < NUMBERS.length; i++)
  {
   if (number >= NUMBERS[i])
   {
    return LETTERS[i] + convert(number - NUMBERS[i]);
   }
  }

  return "";
 }

 public static void main(String[] args)
 {
  System.out.println(convert(1234));
 }
}

Az eredmény: MCCXXXIV

Forrás: http://java2jee.blogspot.com/2008/04/funny-coding-test.html