Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ez utóbbi megoldással a teljes MD5 ellenőrző összeg létrehozását leszorítottuk a 21-22 másodpercről 1,86-1,92 másodpercre, amely több mint tízszeres javulás.

 

Van gyorsabb megoldás? (smile)