Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UPDATE: október 7, szerda!

Az idén is rendezünk Developer Dayt, október 15  7-én, Budapesten, a Telekom székházban (és nem utolsó szempont: ingyenesen). Részletek itt vannak: http://www.houg.hu/pls/apex/f?p=houg:houg_szakmai_nap_2015 , illetve lesznek, mert egyelőre még nem publikáltuk az előadások listáját. 

...