Child pages
 • REST alkalmazás jQuery klienssel és Jersey szerverrel
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Áttekintés

Ennek a leírásnak az a célja, hogy bemutassa, miként lehet egy szerver oldali Java-REST alkalmazáshoz kliensoldalon JavaScript-jQuery segítségével csatlakozni. Java oldalon a REST szolgáltatást a Jersey keretrendszer segítségével valósítottam meg. A JavaSript és a Java oldal közti adatátvitelt először XML-lel, majd JSON-nal mutatom be. Az így kialakított architektúra az alábbi előnyökkel rendelkezik:

 • A kliens és a szerveroldal technológia független egymástól, egyedül abban kell megegyezniük, hogy XML-t vagy JSON-t használnak az adatok átadására. A szerver oldalhoz akár több, különböző technológiával megírt kliens is kapcsolódhat.
 • Az architektúra felépítése kevés kódolással jár, mivel a JavaScript és a Java oldali technológiák is nagymértékben támogatják a megvalósítását.
 • Mivel a kliens AJAX-ot, a szerver oldal REST-et használ, a hálózaton kevés adat utazik.
 • A jQuery jelenleg a legnépszerűbb JavaScript keretrendszer, sok más keretrendszer is erre épül. Jelenleg több JavaScript feljesztő használ jQuery-t, mint aki nem: http://w3techs.com/technologies/overview/javascript_library/all
 • A REST is egyre népszerűbb a Java programozók között, része a Jave EE 6 szabványnak.

A leírásban szereplő kódokat Windows7-en, JDK7-en, Tomcat8 webszerveren teszteltem, de más Java Servlet kompatibilis webszerver is alkalmas erre. A telepítéshez Maven-t használtam, mert a Jersey felhasználói segédlete is azt használja: https://jersey.java.net/documentation/latest/index.html

Same-origin policy

Bár a jelen cikket nem érinti, fontosnak tartom megemlíteni ezt a biztonsági megkötést. Egy JavaScript program csak olyan fájlokat és szolgáltatásokat érhet el, amik ugyanabból az internet domain-ből származnak, mint ahonnan a JavaScript forrást letöltöttük. Például a saját weboldalunkon lévő JavaScript nem használhat egy idegen weboldalon lévő JavaScript könyvtárat, ha használni akarjuk, át kell másolnunk a saját domain-ünkbe.

Mi micsoda

jQuery: Egy nyílt forrású JavaScript könyvtár, mely segíti böngésző független JavaScript kód írását és könnyebbé teszi a HTML elemek elérését és az AJAX hívások megvalósítását.

AJAX: (Asynchronous JavaScript and XML): Segítségével a weboldalnak nem kell újra betöltődnie egy szerver oldali metódus meghívása után, csak a kívánt tartalom frissül rajta.

XML (Extensible Markup Language): Egy jelölő nyelv, mely segítségével összetett adatokat jeleníthetünk meg és továbbíthatunk mind az ember, mind a számítógép programok számára érthető formában Pl.: <todo><priority>1</priority><task>do something</task></todo>

JSON (JavaScript Object Notation): Az XML versenytársa, JavaScript nyelven ír le összetett adatot. Pl.: { ’priority’: 1, ’task’: ’do something’}

REST: (Representational State Transfer): Egy állapotmentes kliens - szerver architektúra, melyben a kliens HTTP üzenetek segítségével kommunikál a szerverrel.

Jersey: Nyílt forráskódú, a REST-et megvalósító Java keretrendszer. A JAX-RS szabvány referencia implementációja.

Tomcat: Nyílt forráskódú webszerver, mely képes Java Servlet alapú alkalmazások futtatására.

Maven: Szoftver project management eszköz, mely Java alkalmazások létrehozását, telepítését, tesztelését és dokumentálását segíti. Jellegzetessége, hogy a Java alkalmazás által igényelt könyvtárakat (jar) saját és megosztott repository-kban tárolja.

JAXB: Java objektumot tud XML-lé alakítani és XML-t Java objektummá.

Maven telepítése

Töltsük le a Maven-t a http://maven.apache.org/download.cgi#Installation weboldalról (pl.: apache-maven-3.1.1-bin.zip).

Csomagoljuk ki a letöltött zip fájlt egy általunk létrehozott könyvtárba vagy a gyökérkönyvtárba (pl.: c:\apache-maven-3.1.1).

Állítsuk be a szükséges környezeti változókat (pl.: Windows 7 alatt: Start > jobb klikk a Computer-en > Advanced system settings > Environment variables > User variables > Path > Edit):

 • JAVA_HOME (pl.: JAVA_HOME=C:\Java\jdk1.7.0_13)
 • PATH-hoz adjuk hozzá a JDK bin könyvtárát (pl.: Path=...;%JAVA_HOME%\bin)
 • M2_HOME (pl.: M2_HOME= C:\apache-maven-3.1.1)
 • PATH-hoz adjuk hozzá a Maven bin könyvtárát (pl.: Path=...;%M2_HOME%\bin)

Telepítés ellenőrzése command promptból:

mvn --version

Tomcat telepítése

Töltsük le a http://tomcat.apache.org/download-80.cgi weboldalról a legfrissebb verziót (pl.: apache-tomcat-8.0.0-RC3.zip).

Csomagoljuk ki a letöltött zip fájlt egy általunk létrehozott könyvtárba vagy a gyökérkönyvtárba (pl.: C:\apache-tomcat-8.0.0-RC3)

Állítsuk be a szükséges környezeti változókat, ha még nem tettük meg (pl.: Windows 7 alatt: Start > jobb klikk a Computer-en > Advanced system settings > Environment variables > User variables > Path > Edit):

 • JAVA_HOME (pl.: JAVA_HOME=C:\Java\jdk1.7.0_13)
 • PATH-hoz adjuk hozzá a JDK bin könyvtárát (pl.: Path=...;%JAVA_HOME%\bin)

Indítsuk el a Tomcat-et: C:\apache-tomcat-8.0.0-RC3\bin\startup.bat

Próbáljuk ki, hogy a böngészőben a http://localhost:8080/ visszaadja a Tomcat üdvözlőoldalát. A Tomcat-et az alábbi paranccsal lehet majd leállítni: C:\apache-tomcat-8.0.0-RC3\bin\shutdown.bat

Maven mintaalkalmazás létrehozása

Menjünk abba az alkönyvtárba, ahol a projectet létre akarjuk hozni és írjuk be:

mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.glassfish.jersey.archetypes \
  -DarchetypeArtifactId=jersey-quickstart-webapp -DarchetypeVersion=2.3.1

Az archetypeVersion-t igazítsuk a legfrissebb Jersey verziószámhoz. További információ: https://jersey.java.net/documentation/latest/getting-started.html. A projekt létrehozása során a Maven az alábbiakat fogja kérdezni:

 • groupId: ez lesz az alkalmazás csoport neve (pl.: jersey1)
 • artifactId: ez lesz a war fájl neve (pl.: jersey1)
 • version: maradhat amit felajánl
 • package: ez lesz a Java package neve (pl.: jersey1)

Ha sikerült létrehoznunk a projekt-et, menjünk bele a létrejött jersey1 könyvtárba, ahol a pom.xml is van, és adjuk ki a következő parancsot:

mvn install

Létrejön egy target könyvtár és benne egy jersey1.war fájl. A jersey1.war fájt másoljuk a Tomcat webapps könyvtárába (pl.: C:\apache-tomcat-8.0.0-RC3\webapps\jersey1.war). Ha a webapps könyvtárban már volt egy kicsomagolt jersey1 könyvtár, azt töröljük le. Indítsuk el a Tomcat-et ha nincs elindítva. Írjuk be a böngészőbe: http://localhost:8080/jersey1/

A telepítés gyorsítására írtam két rövid script-et, melyeket a pom.xml-lel azonos könyvtárban helyeztem el.

deploy.bat
set CATALINA_HOME=c:\apache-tomcat-8.0.0-RC3
set APP_NAME=jersey1
call mvn clean install
copy target\%APP_NAME%.war %CATALINA_HOME%\webapps
call %CATALINA_HOME%\bin\startup.bat
undeploy.bat
set CATALINA_HOME=c:\apache-tomcat-8.0.0-RC3
set APP_NAME=jersey1
rd /S /Q %CATALINA_HOME%\webapps\%APP_NAME%
del %CATALINA_HOME%\webapps\%APP_NAME%.war
call %CATALINA_HOME%\bin\shutdown.bat

Futtatás előtt írjuk át a CATALINA_HOME és az APP_NAME értékeit a nekünk megfelelő értékekre. Az undeploy.bat-ot néha kétszer is le kell futtatni, lehet, hogy szerencsésebb lenne először a shutdown.bat-ot meghívni, utána várakozni egy kicsit és utána letörölni a könyvtárat és a war-t.

Továbbfejlesztett mintaalkalmazás

A Maven mintaalkalmazás két továbbfejlesztését mutatom be. Mindkét továbbfejlesztett mintaalkalmazás egy Todo objektumokból álló listát tud megmutatni és a listához hozzá adni egy új Todo objektumot, mint azt az alábbi ábra is mutatja:

A következő két fejezet a továbbfejlesztett mintaalkalmazások implementációját mutatja be. Mindkét esetben Jersey (Java szerver oldal) és jQuery (JavaScript kliens oldal) használatával. A különbség az, hogy az első esetben az adatok XML, a másodikban JSON formában utaznak a Java szerver oldal és a JavaScript kliens oldal között. A továbbiakban szükségünk lesz jQuery-re is, amit a http://jquery.com/ weboldalról tölthetünk le.

XML alapú üzenetküldés megvalósítása

Az alkalmazás felépítése:

Fájlok:

Az ábra az alábbi MS-DOS paranccsal készült:

tree /f
Todo.java
package jerseyxml;

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement
public class Todo {

  private int priority;

  String task;

  public Todo() {
  }

  public Todo(int priority, String task) {
    setPriority(priority);
    setTask(task);
  }

  public int getPriority() {
    return priority;
  }

  public void setPriority(int priority) {
    this.priority = priority;
  }

  public String getTask() {
    return task;
  }

  public void setTask(String task) {
    this.task = task;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Todo[" + priority + "," + task + "]";
  }
}

A Todo.java egy sima POJO (Plain Old Java Object), kiegészítve egy @XmlRootElement annotációval, ami lehetővé teszi hogy a Jersey a JAXB segítségével automatikusan XML formátumú szöveggé alakítsa az objektumot. Ez az átalakítás automatikusan működik visszafelé is XML-ből POJO-ba. A POJO-nak kell tartalmaznia egy üres konstruktort is.

XmlResource.java
package jerseyxml;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.MediaType;
import javax.ws.rs.core.Response;
import javax.ws.rs.core.UriInfo;

@Path("xmlresource")
public class XmlResource {

  @Context
  UriInfo uriInfo;

  private static List<Todo> todoList = new ArrayList<Todo>() {{
    add(new Todo(1, "fill in my timecard"));
    add(new Todo(2, "say good bye"));
    add(new Todo(2, "go home"));
  }};

  @GET
  @Produces({ MediaType.APPLICATION_XML })
  public List<Todo> getTodoList() {
    System.out.println("getTodoList()");
    return todoList;
  }

  @PUT
  @Consumes({ MediaType.APPLICATION_XML })
  public Response addTodo(Todo todo) {
    System.out.println("addTodo(" + todo + ")");
    todoList.add(todo);
    return Response.created(uriInfo.getAbsolutePath()).build();
  }
}

Az XmlResource.java tartalmaz egy todoList nevű listát, amihez rögtön adunk is három Todo.java objektumot. A listát a getTodoList metódussal olvashatjuk, és az addTodo metódussal adhatunk hozzá egy új elemet. A Path annotáció segítségével adhatjuk meg a REST szolgáltatás eléréséhez szükséges URL darabot, ami most xmlresource. A Path annotációt nem csak osztályszinten, hanem metódus szinten is használhatjuk.

A getTodoList metódus annotációi azt jelzik, hogy a metódust HTTP GET művelettel hívhatjuk meg, és a metódus a HTTP GET-tel történő meghívás hatására XML formátumban adja vissza a todoList-et. A Produces annotációban több formátumot is megadhatunk, a Jersey a hívó által várt formátumot választja a felsoroltak közül.

Az addTodo metódus annotációi azt jelzik, hogy a metódust HTTP PUT művelettel hívhatjuk meg, és a metódus XML formátumban várja a todo paramétert. A Consumes annotációban több formátumot is megadhatunk, a Jersey a hívó által küldött formátumot választja a felsoroltak közül. A metódus egy HTTP Created üzenettel tér vissza.

index.html:

Az index.html-ben található az alkalmazás kliens oldala, ami tartalmaz HTML, JavaScript és jQuery kódot. Összetettebb weboldal esetén célszerű a JavaScript és jQuery kódokat kiszervezni a html kiterjesztésű fájlokból js kiterjesztésű fájlokba.

index.html
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" HREF="css/todo.css" TYPE="text/css">
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
</head>
<body>
  <h2>TODO</h2>

  <div id="resultsDiv"></div>

  <form id="form1" action="#">
    <p>
      Add a new todo:
      <select id="prioritySelect"></select>
      <input id="taskInput" type="text" />
      <input id="submit1" type="submit" />
    </p>
  </form>

  <script type="text/javascript">

    // possible task priorities
    var priorities = {
      1: "1 Important",
      2: "2 Not so important",
      3: "3 Forget it"
    }

    // add priorities to the prioritySelect drop-down
    $.each(priorities, function(key, value) {
      $('#prioritySelect').append($("<option></option>").attr("value", key).text(value));
    });

    // this function is running when the page is loaded
    $(document).ready(function() {

      getResults();

      $("#form1").submit(function() {
        addTodo();
      });
    });

    // reads xml from server side, adds it to the div element as a table
    function getResults() {
      $.ajax({
        type: "GET",
        url: "rest/xmlresource",
        cache: false,
        dataType: "xml",
        success: function(xml) {
          $("#resultsDiv").empty();
          $("#resultsDiv").append("<table id='resultsTable'></table>");
          $(xml).find("todoes").find("todo").each(function() {
            $("#resultsTable").append(
              "<tr><td>" +
              priorities[$(this).find("priority").text()] +
              "</td><td>" +
              $(this).find("task").text() +
              "</td></tr>"
            );
          });
        },
        error: showAjaxError
      });
    }

    // creates an xml of the form field contents, sends it to server side
    function addTodo() {
      // xml is case-sensitive
      var xml = "<todo><priority>" +
        $("#prioritySelect").val() +
        "</priority><task>" +
        $("#taskInput").val() + "</task></todo>";

      $.ajax({
        type: "PUT",
        url: "rest/xmlresource",
        dataType: "xml",
        contentType: "application/xml",
        data: xml,
        success: function() {
          getResults();
        },
        error: showAjaxError
      });
    }

    // shows error response from server side
    function showAjaxError(xhr) {
      alert("Error\nstatus: " + xhr.status + "\nresponseText: " + xhr.responseText);
    }

  </script>

</body>
</html>

Az index.html először beolvassa todo.css-t és a jQuery könyvtárat. A resultsDiv id-vel megjelölt div elembe kerül majd a HTTP GET hívás eredménye. A form1 id-vel jelölt form tartalmazza a HTTP PUT metódusnak átadandó adatok beviteli mezőit. Ezután kezdődik a JavaScript kód, ami először a prioritySelect id-jű select lenyíló lista kiválasztható értékeit definiálja, majd hozzáadja a select-hez. A JavaScript kódban a $ jel a jQuery könyvtár használatát jelöli. A # jel jQuery selector-okban használható egy adott id-vel rendelkező HTML elem kiválasztására, pl.:  $('#prioritySelect').

A $(document).ready-ben található kód a teljes HTML oldal betöltése után fog meghívódni. A getResults metódus azonnal meghívódik az oldal betöltődését követően. Az addTodo metódus pedig a form submit-tálását követően hívódik meg.

A getResults metódus egy HTTP GET hívást küld a szerver oldal felé. Ha a hívás sikeres, először kiüríti a resultsDiv id-jű div elem tartalmát, majd beletesz egy táblázatot, amit a visszakapott XML-ben lévő adatokkal tölt ki. A szerver oldalon a Jersey a List<Todo> típusból egy ilyesmi XML-t generál: <todos>   <todo>...</todo>   <todo>...</todo>...   </todos>. A priorities-nél felhasználjuk a korábban létrehozott priorities JavaScript tömböt, hogy a számok helyett a select lenyílóban szereplő szövegek kerüljenek a táblázatba. Ha a HTTP GET hívás hibával tér vissza, meghívjuk a showAjaxError metódust.

Az addTodo metódus először szöveg összefűzéssel egy XML szöveget készít a létrehozandó todo bejegyzés adataiból. Majd egy HTTP PUT hívással ezt elküldi a szerver oldal felé. A hívásban az XML szöveget a "data: xml" sorban adjuk át. Siker esetén a getResults metódus segítségével frissítjük a táblázatot, hiba estén a showAjaxError hívódik meg. A showAjaxError megmutatja a kapott hiba status kódját és a szövegét.

todo.css
table {
  border: none;
  background: #FF0000;
  padding: 0px;
}
td {
  border: none;
  background: #FFF4F4;
  padding: 4px;
}
web.xml
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
  <servlet>
    <servlet-name>Jersey Web Application</servlet-name>
    <servlet-class>org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>jersey.config.server.provider.packages</param-name>
      <param-value>jerseyxml</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Jersey Web Application</servlet-name>
    <url-pattern>/rest/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>

Az url-pattern érdekes számunkra, azt mondja, hogy JavaScript oldalon rest/* formában kell az AJAX hívások url-ét megadnunk.

A pom.xml-ben a jersey-quickstart-webapp -hoz képest csak az alkalmazás nevét írtam át jersey1-ről jerseyxml-re:

pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>jerseyxml</groupId>
  <artifactId>jerseyxml</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>jerseyxml</name>

  <build>
    <finalName>jerseyxml</finalName>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>2.5.1</version>
        <inherited>true</inherited>
        <configuration>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.glassfish.jersey</groupId>
        <artifactId>jersey-bom</artifactId>
        <version>${jersey.version}</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
      <artifactId>jersey-container-servlet-core</artifactId>
      <!-- use the following artifactId if you don't need servlet 2.x compatibility -->
      <!-- artifactId>jersey-container-servlet</artifactId -->
    </dependency>
    <!-- uncomment this to get JSON support
    <dependency>
      <groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
      <artifactId>jersey-media-moxy</artifactId>
    </dependency>
    -->
  </dependencies>
  <properties>
    <jersey.version>2.3.1</jersey.version>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
</project>

A két telepítő fájlban csak az alkalmazás nevét írtam át:

deploy.bat és undeploy.bat
set APP_NAME=jerseyxml

JSON alapú üzenetküldés megvalósítása

Az alkalmazás felépítése:

Fájlok:

Todo.java
package jerseyjson;

public class Todo {

  private int priority;

  String task;

  public Todo() {
  }

  public Todo(int priority, String task) {
    setPriority(priority);
    setTask(task);
  }

  public int getPriority() {
    return priority;
  }

  public void setPriority(int priority) {
    this.priority = priority;
  }

  public String getTask() {
    return task;
  }

  public void setTask(String task) {
    this.task = task;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Todo[" + priority + "," + task + "]";
  }
}

A Todo.java egy sima POJO (Plain Old Java Object), az üres konstruktoron kívül semmi különös megkötéssel.

JsonResource.java
package jerseyjson;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.MediaType;
import javax.ws.rs.core.Response;
import javax.ws.rs.core.UriInfo;

@Path("jsonresource")
public class JsonResource {

  @Context
  UriInfo uriInfo;

  private static List<Todo> todoList = new ArrayList<Todo>() {{
    add(new Todo(1, "fill in my timecard"));
    add(new Todo(2, "say good bye"));
    add(new Todo(2, "go home"));
  }};

  @GET
  @Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON })
  public List<Todo> getTodoList() {
    System.out.println("getTodoList()");
    return todoList;
  }

  @PUT
  @Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
  public Response addTodo(Todo todo) {
    System.out.println("addTodo(" + todo + ")");
    todoList.add(todo);
    return Response.created(uriInfo.getAbsolutePath()).build();
  }
}

A JsonResource.java tartalmaz egy todoList nevű listát, amihez rögtön adunk is három Todo.java objektumot. A listát a getTodoList metódussal olvashatjuk, és az addTodo metódussal adhatunk hozzá egy új elemet. A Path annotáció segítségével adhatjuk meg a REST szolgáltatás eléréséhez szükséges URL darabot, ami most jsonresource. A Path annotációt nem csak osztályszinten, hanem metódus szinten is használhatjuk.

A getTodoList metódus annotációi azt jelzik, hogy a metódust HTTP GET művelettel hívhatjuk meg, és a metódus a HTTP GET-tel történő meghívás hatására JSON formátumban adja vissza a todoList-et. A Produces annotációban több formátumot is megadhatunk, a Jersey a hívó által várt formátumot választja a felsoroltak közül.

Az addTodo metódus annotációi azt jelzik, hogy a metódust HTTP PUT művelettel hívhatjuk meg, és a metódus JSON formátumban várja a todo paramétert. A Consumes annotációban több formátumot is megadhatunk, a Jersey a hívó által küldött formátumot választja a felsoroltak közül. A metódus egy HTTP Created üzenettel tér vissza.

Az index.html-ben található az alkalmazás kliens oldala, ami tartalmaz HTML, JavaScript és jQuery kódot. Összetettebb weboldal esetén célszerű a JavaScript és jQuery kódokat kiszervezni a html kiterjesztésű fájlokból js kiterjesztésű fájlokba.

index.html
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" HREF="css/todo.css" TYPE="text/css">
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
</head>
<body>
  <h2>TODO</h2>

  <div id="resultsDiv"></div>

  <form id="form1" action="#">
    <p>
      Add a new todo:
      <select id="prioritySelect"></select>
      <input id="taskInput" type="text" />
      <input id="submit1" type="submit" />
    </p>
  </form>

  <script type="text/javascript">

    // possible task priorities
    var priorities = {
      1: "1 Important",
      2: "2 Not so important",
      3: "3 Forget it"
    }

    // add priorities to the prioritySelect drop-down
    $.each(priorities, function(key, value) {
      $('#prioritySelect').append($("<option></option>").attr("value", key).text(value));
    });

    // this function is running when the page is loaded
    $(document).ready(function() {

      getResults();

      $("#form1").submit(function() {
        addTodo();
      });
    });

    // reads json from server side, adds it to the div element as a table
    function getResults() {
      $.ajax({
        type: "GET",
        url: "rest/jsonresource",
        cache: false,
        dataType: "json",
        success: function(json) {
          $("#resultsDiv").empty();
          $("#resultsDiv").append("<table id='resultsTable'></table>");
          for (var i = 0; i < json.length; i++) {
            $("#resultsTable").append(
              "<tr><td>" +
              priorities[json[i].priority] +
              "</td><td>" +
              json[i].task +
              "</td></tr>"
            );

          }
        },
        error: showAjaxError
      });
    }

    // creates an json of the form field contents, sends it to server side
    function addTodo() {
      var json = JSON.stringify({
        "priority": $("#prioritySelect").val(),
        "task": $("#taskInput").val()
      });

      $.ajax({
        type: "PUT",
        url: "rest/jsonresource",
        dataType: "json",
        contentType: "application/json",
        data: json,
        success: function() {
          getResults();
        },
        error: function(xhr) {
          if (201 == xhr.status) {
            getResults();
          } else {
            showAjaxError(xhr);
          }
        }
      });
    }

    // shows error response from server side
    function showAjaxError(xhr) {
      alert("Error\nstatus: " + xhr.status + "\nresponseText: " + xhr.responseText);
    }

  </script>

</body>
</html>

Az index.html először beolvassa todo.css-t és a jQuery könyvtárat. A resultsDiv id-vel megjelölt div elembe kerül majd a HTTP GET hívás eredménye. A form1 id-vel jelölt form tartalmazza a HTTP PUT metódusnak átadandó adatok beviteli mezőit. Ezután kezdődik a JavaScript kód, ami először a prioritySelect id-jű select lenyíló lista kiválasztható értékeit definiálja, majd hozzáadja a select-hez. A JavaScript kódban a $ jel a jQuery könyvtár használatát jelöli. A # jel jQuery selector-okban használható egy adott id-vel rendelkező HTML elem kiválasztására, pl.:  $('#prioritySelect').

A $(document).ready-ben található kód a teljes HTML oldal betöltése után fog meghívódni. A getResults metódus azonnal meghívódik az oldal betöltődését követően. Az addTodo metódus pedig a form submit-tálását követően hívódik meg. A getResults metódus egy HTTP GET hívást küld a szerver oldal felé. Ha a hívás sikeres, először kiüríti a resultsDiv id-jű div elem tartalmát, majd beletesz egy táblázatot, amit a visszakapott JSON-ban lévő adatokkal tölt ki. A szerver oldalon a Jersey a List<Todo> típusból egy JSON objektumokból álló JSON tömböt generál. A JSON tömb és objektum a JavaScript-ben közvetlenül használható, implicit módon JavaScript tömb és objektum lesz belőle. A priorities-nél felhasználjuk a korábban létrehozott priorities JavaScript tömböt, hogy a számok helyett a select lenyílóban szereplő szövegek kerüljenek a táblázatba. Ha a HTTP GET hívás hibával tér vissza, meghívjuk a showAjaxError metódust.

Az addTodo metódus először a JSON.stringify parancs segítségével JSON szöveget készít a létrehozandó todo bejegyzés adataiból. Majd egy HTTP PUT hívással ezt elküldi a szerver oldal felé. A hívásban az JSON szöveget a „data: json” sorban adjuk át. Siker esetén a getResults metódus segítségével frissítjük a táblázatot, hiba estén a showAjaxError hívódik meg. A jQuery $.ajax hívás JSON adattípus esetén sajnos a szerver oldal által visszaadott 201-CREATED HTTP státuszt hibának tekinti, ezért külön vizsgálnunk kell a visszakapott hiba státusz kódját. A showAjaxError megmutatja a kapott hiba status kódját és a szövegét.

todo.css
table {
  border: none;
  background: #FF0000;
  padding: 0px;
}
td {
  border: none;
  background: #FFF4F4;
  padding: 4px;
}
web.xml
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
  <servlet>
    <servlet-name>Jersey Web Application</servlet-name>
    <servlet-class>org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>jersey.config.server.provider.packages</param-name>
      <param-value>jerseyjson</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Jersey Web Application</servlet-name>
    <url-pattern>/rest/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>

Az url-pattern érdekes számunkra, azt mondja, hogy JavaScript oldalon rest/* formában kell az AJAX hívások url-ét megadnunk. A pom.xml-ben a jersey-quickstart-webapp -hoz képest az alkalmazás nevét írtam át jersey1-ről jerseyjson-ra, és a Json-t aktiváló, eredetileg kikommentezett részről levettem a kommenteket:

pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>jerseyjson</groupId>
  <artifactId>jerseyjson</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>jerseyjson</name>

  <build>
    <finalName>jerseyjson</finalName>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>2.5.1</version>
        <inherited>true</inherited>
        <configuration>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.glassfish.jersey</groupId>
        <artifactId>jersey-bom</artifactId>
        <version>${jersey.version}</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
      <artifactId>jersey-container-servlet-core</artifactId>
      <!-- use the following artifactId if you don't need servlet 2.x compatibility -->
      <!-- artifactId>jersey-container-servlet</artifactId -->
    </dependency>
    <!-- uncomment this to get JSON support -->
    <dependency>
      <groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
      <artifactId>jersey-media-moxy</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>
  <properties>
    <jersey.version>2.3.1</jersey.version>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
</project>

A két telepítő fájlban csak az alkalmazás nevét írtam át:

deploy.bat és undeploy.bat
set APP_NAME=jerseyjson

Irodalom

 1. Maven: http://maven.apache.org/
 2. Tomcat: http://tomcat.apache.org/
 3. Jersey: https://jersey.java.net/
 4. jQuery: http://jquery.com/
 5. REST with Java (JAX-RS) using Jersey – Tutorial: http://www.vogella.com/articles/REST/article.html
 6. XML Parsing with jQuery: http://tech.pro/tutorial/877/xml-parsing-with-jquery
 7. Steve Suehring: JavaScript Step by Step 3rd Edition (Microsoft Press): http://www.amazon.co.uk/JavaScript-Step-3rd-Edition-Inside/dp/0735665931
 8. Usage of JavaScript libraries for websites: http://w3techs.com/technologies/overview/javascript_library/all
 9. RESTful services with jQuery and Java using JAX-RS and Jersey: http://coenraets.org/blog/2011/12/restful-services-with-jquery-and-java-using-jax-rs-and-jersey
 10. Same-origin policy : http://en.wikipedia.org/wiki/Same-origin_policy
      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))

7 Comments

 1. A vízszintes scrollbart el lehetne tüntetni esetleg?

  1. Egyelőre nem tudom, hogy miért jelenik meg, amikor nincs funkciója... megvárom a következő verziót a plugin-ból, ha nem javítják, akkor bejelentem.

   1. Érdekes. Az mvn-es parancsra tippeltem volna, raktam is bele egy sortörést. Valamivel jobb lett, de nem teljesen az igazi. Viszont poén, hogy a preview oldalon az egyes kódrészletekre rak vízszintes scrollbart, nem az egész oldalra, mint sima nézetben.

 2. Addig is itt van Word formátumban: JqueryJersey.doc

   

  1. A "Tools" menüben van "Export to Word" lehetőség, szóval általában nincs értelme csatolni Word formátumban... (smile)

 3. A deploy.bat így kezdődik:

  rem undeploy.bat

  Ezért szoktam kegyetlenül gyalulni az összes ilyen kommentet (big grin)