Child pages
 • Cassandra kezdő lépések
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Letöltjük, kicsomagoljuk és létrehozzuk a szükséges könyvtárakat a megfelelő jogokkal:

# adduser -g users -m cassandra
# su - cassandra
$ wget http://downloads.datastax.com/community/dsc-cassandra-2.1.2-bin.tar.gz
$ tar xzvf dsc-cassandra-2.1.2-bin.tar.gz

 

Egy kicsit szerkesztünk a konfigurációs állományon, ahol meg kell adni azokat a gépneveket vagy IP címeket, amelyeken a SEED szerverek fognak futni:

apache-cassandra-2.0.9/conf/cassandra.yaml
$ diff cassandra.yaml.orig cassandra.yaml
10c10
< cluster_name: 'Test Cluster'
---
> cluster_name: 'gacivs'
261c261
<      - seeds: "127.0.0.1"
---
>      - seeds: "10.129.246.225,10.129.171.246,10.129.211.128,10.129.215.37,10.129.247.19"
367c367
< listen_address: localhost
---
> listen_address: 10.129.247.19
408c408
< rpc_address: localhost
---
> rpc_address: 10.129.247.19

 

Ezek után indítsuk el a Cassandra példányokat (egyelőre előtérben, majd később faraghatunk hozzá indító scripteket):

$ apache-cassandra-2.0.9/bin/cassandra -f
 INFO 15:39:19,534 Logging initialized
 INFO 15:39:19,595 Loading settings from file:/home/cassandra/apache-cassandra-2.0.9/conf/cassandra.yaml
 INFO 15:39:20,316 Data files directories: [/var/lib/cassandra/data]
 INFO 15:39:20,317 Commit log directory: /var/lib/cassandra/commitlog
 INFO 15:39:20,317 DiskAccessMode 'auto' determined to be mmap, indexAccessMode is mmap
 INFO 15:39:20,318 disk_failure_policy is stop
 INFO 15:39:20,318 commit_failure_policy is stop
 INFO 15:39:20,327 Global memtable threshold is enabled at 59MB
 INFO 15:39:20,539 Not using multi-threaded compaction
 INFO 15:39:21,028 JVM vendor/version: OpenJDK 64-Bit Server VM/1.7.0_51
...
 INFO 15:39:32,566 No gossip backlog; proceeding
 INFO 15:39:32,789 Starting listening for CQL clients on gacivs-test02/10.129.215.37:9042...
 INFO 15:39:32,919 Using TFramedTransport with a max frame size of 15728640 bytes.
 INFO 15:39:32,921 Binding thrift service to gacivs-test02/10.129.215.37:9160
 INFO 15:39:32,933 Using synchronous/threadpool thrift server on gacivs-test02 : 9160
 INFO 15:39:32,934 Listening for thrift clients...

 

Majd várjuk meg, amíg a SEED szervereken át az összes kliens csatlakozik, bár erre nem feltétlen van szükség, majd szinkronizálják a dolgaikat:

 INFO 15:40:29,351 Handshaking version with gacivs-test01/10.129.216.43
 INFO 15:40:30,239 Node /10.129.216.43 is now part of the cluster
 INFO 15:40:30,255 Handshaking version with gacivs-test01/10.129.216.43
 INFO 15:40:30,269 InetAddress /10.129.216.43 is now UP

 

Nézzük meg, hogy minden rendben van-e:

$ apache-cassandra-2.0.9/bin/nodetool -host gacivs02 -p 7199 status
Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address    Load    Tokens Owns (effective) Host ID                Rack
UN 10.129.215.37 40.85 KB  256   100.0%      db1a6512-a215-4fef-8f92-d858fb4cb8f2 rack1
UN 10.129.216.43 57.15 KB  256   100.0%      1aa61570-52f2-49e5-8a2a-dee9a9845638 rack1

 

Majd csatlakozzunk a parancssoros CQL felületen és hozzunk létre egy "test" nevű kulcsterületet (megfelelő replikációs szinttel), benne egy teszteléshez használható táblát:

$ apache-cassandra-2.0.9/bin/cqlsh gacivs-test01
Connected to gacivs at gacivs-test01:9160.
[cqlsh 4.1.1 | Cassandra 2.0.9 | CQL spec 3.1.1 | Thrift protocol 19.39.0]
Use HELP for help.
cqlsh>
cqlsh> CREATE KEYSPACE test WITH REPLICATION = { 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 2 };
cqlsh>
cqlsh> USE test;
cqlsh:test>
cqlsh:test> CREATE TABLE test ( id int PRIMARY KEY, subject text, description text );
cqlsh:test>

 

A Cassandra naplóban látjuk, hogy létrehozta a táblát:

 INFO 15:45:08,722 Loading org.apache.cassandra.config.CFMetaData@f4870e6[cfId=05a671c6-6aef-3a12-8cc0-8b76ea6d30bb,ksName=test,cfName=test,cfType=Standard,comparator=org.apache.cassandra.db.marshal.CompositeType(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),comment=,readRepairChance=0.1,dclocalReadRepairChance=0.0,replicateOnWrite=true,gcGraceSeconds=864000,defaultValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.BytesType,keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.Int32Type,minCompactionThreshold=4,maxCompactionThreshold=32,column_metadata={java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=2 cap=2]=ColumnDefinition{name=6964, validator=org.apache.cassandra.db.marshal.Int32Type, type=PARTITION_KEY, componentIndex=null, indexName=null, indexType=null}, java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=11 cap=11]=ColumnDefinition{name=6465736372697074696f6e, validator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, type=REGULAR, componentIndex=0, indexName=null, indexType=null}, java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=7 cap=7]=ColumnDefinition{name=7375626a656374, validator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, type=REGULAR, componentIndex=0, indexName=null, indexType=null}},compactionStrategyClass=class org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy,compactionStrategyOptions={},compressionOptions={sstable_compression=org.apache.cassandra.io.compress.LZ4Compressor},bloomFilterFpChance=0.01,memtable_flush_period_in_ms=0,caching=KEYS_ONLY,defaultTimeToLive=0,speculative_retry=99.0PERCENTILE,indexInterval=128,populateIoCacheOnFlush=false,droppedColumns={},triggers={}]
 INFO 15:45:08,726 Initializing test.test

 

Ezek után töltsünk bele adatokat, majd kérdezzük vissza:

cqlsh:test> INSERT INTO test (id, subject, description) VALUES(1, 'test1', 'test1 description');
cqlsh:test> INSERT INTO test (id, subject, description) VALUES(2, 'test2', 'test2 description');
cqlsh:test> INSERT INTO test (id, subject, description) VALUES(3, 'test3', 'test3 description');
cqlsh:test> SELECT * FROM test;
 id | description    | subject
----+-------------------+---------
 1 | test1 description |  test1
 2 | test2 description |  test2
 3 | test3 description |  test3
(3 rows)
cqlsh:test>

 

Kíváncsiságból csinálhatunk teszteket, hogy leállítgatjuk a Cassandra példányokat, miközben írunk és olvasunk, de ez jól fog működni.

Csatlakozás Java programból

Szükséges egy Maven projekt, benne egy darab Maven függőség:

<dependency>
  <groupId>com.datastax.cassandra</groupId>
  <artifactId>cassandra-driver-core</artifactId>
  <version>2.0.1</version>
</dependency>


Majd próbáljunk meg csatlakozni és adatokat lekérdezni:

public class Main {
  private final Cluster cluster;

  public Main(final String[] nodes) {
    try {
      this.cluster = Cluster.builder().addContactPoints(nodes).build();
    } catch (DriverException ex) {
      System.out.println(ex.toString());
      throw ex;
    }
  }

  public final void printMetadata() {
    final Metadata metadata = this.cluster.getMetadata();
    System.out.printf("Connected to cluster: %s\n", metadata.getClusterName());
    for (final Host host : metadata.getAllHosts()) {
      System.out.printf("Datacenter: %s; Host: %s; Rack: %s\n",
      host.getDatacenter(), host.getAddress(), host.getRack());
    }
  }

  public final void close() {
    cluster.close();
  }

  public final ResultSet query(final String cql) {
    try (final Session session = cluster.connect("test")) {
      return session.execute(cql);
    }
  }

  public static void main(final String[] args) { 
    Main main = new Main(args);
    main.printMetadata();
    for (Row row : main.query("SELECT * FROM test;")) {
      System.out.println(row.getInt("id"));
      System.out.println(row.getString("subject"));
      System.out.println(row.getString("description"));
    }

    main.close();
  }
}

 

Az eredmény a cluster neve, a hozzá csatlakozott node-ok száma és paraméterei, illetve a test nevű táblában lévő adatok:

Connected to cluster: gacivs
Datacenter: datacenter1; Host: gacivs-test01/10.129.216.43; Rack: rack1
Datacenter: datacenter1; Host: gacivs-test02/10.129.215.37; Rack: rack1
1
test1a
test1 description
2
test2a
test2 description
3
test3a
test3 description
      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
 • No labels

2 Comments

 1. Nagyon jó, hogy végre elkezdődik nálunk is az elszakadás az SQL szerverektől.

   

  Egy megjegyzésem van a fentiekhez:

  cqlsh> CREATE KEYSPACE test WITH REPLICATION = { 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 2 };

  A SimpleStrategy azt jelenti, hogy minden klónozódjon annyi szerverre, ami a "replication_factor"-ban szerepel. Ezért nem szerencsés a replikációs faktort ugyanakkorára választani, mint ahány szerverünk van. (Ha kiesik egy, akkor nem lesz konzisztens)

  Emiatt egy működő clusternek mindenképpen kell legalább 3 node. (Kivéve, ha ONE a konzisztencia szint, de akkor konzisztencia hibák lehetnek.)

  http://www.ecyrd.com/cassandracalculator/

  1. Ahogy a következő (WildFly 8 cluster) cikkben szerepel, három node a Cassandra cluster... de jogos az észrevétel. (smile)