Child pages
 • Cassandra kezdő lépések
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Letöltjük, kicsomagoljuk és létrehozzuk a szükséges könyvtárakat a megfelelő jogokkal:

# adduser -g users -m cassandra
# su - cassandra
$ wget http://xenia.sote.hu/ftp/mirrors/www.apache.org/cassandra/2.0.9/apache-cassandra-2.0.9-bin.tar.gz
$ tar xzvf apache-cassandra-2.0.9-bin.tar.gz
# mkdir /var/lib/cassandra/
# chown cassandra:users /var/lib/cassandra/
# mkdir /var/log/cassandra/
# chown cassandra:users /var/log/cassandra/
# mkdir /var/run/cassandra
# chown cassandra:users /var/run/cassandra

 

Egy kicsit szerkesztünk a konfigurációs állományon, ahol meg kell adni azokat a gépneveket vagy IP címeket, amelyeken a SEED szerverek fognak futni:

apache-cassandra-2.0.9/conf/cassandra.yaml
cluster_name: 'gacivs'
- seeds: "gacivs-test01,gacivs-test-02"
listen_address: gacivs-test01
rpc_address: gacivs-test01

 

Ezek után indítsuk el a Cassandra példányokat (egyelőre előtérben, majd később faraghatunk hozzá indító scripteket):

$ apache-cassandra-2.0.9/bin/cassandra -f
 INFO 15:39:19,534 Logging initialized
 INFO 15:39:19,595 Loading settings from file:/home/cassandra/apache-cassandra-2.0.9/conf/cassandra.yaml
 INFO 15:39:20,316 Data files directories: [/var/lib/cassandra/data]
 INFO 15:39:20,317 Commit log directory: /var/lib/cassandra/commitlog
 INFO 15:39:20,317 DiskAccessMode 'auto' determined to be mmap, indexAccessMode is mmap
 INFO 15:39:20,318 disk_failure_policy is stop
 INFO 15:39:20,318 commit_failure_policy is stop
 INFO 15:39:20,327 Global memtable threshold is enabled at 59MB
 INFO 15:39:20,539 Not using multi-threaded compaction
 INFO 15:39:21,028 JVM vendor/version: OpenJDK 64-Bit Server VM/1.7.0_51
...
 INFO 15:39:32,566 No gossip backlog; proceeding
 INFO 15:39:32,789 Starting listening for CQL clients on gacivs-test02/10.129.215.37:9042...
 INFO 15:39:32,919 Using TFramedTransport with a max frame size of 15728640 bytes.
 INFO 15:39:32,921 Binding thrift service to gacivs-test02/10.129.215.37:9160
 INFO 15:39:32,933 Using synchronous/threadpool thrift server on gacivs-test02 : 9160
 INFO 15:39:32,934 Listening for thrift clients...

 

Majd várjuk meg, amíg a SEED szervereken át az összes kliens csatlakozik, bár erre nem feltétlen van szükség, majd szinkronizálják a dolgaikat:

 INFO 15:40:29,351 Handshaking version with gacivs-test01/10.129.216.43
 INFO 15:40:30,239 Node /10.129.216.43 is now part of the cluster
 INFO 15:40:30,255 Handshaking version with gacivs-test01/10.129.216.43
 INFO 15:40:30,269 InetAddress /10.129.216.43 is now UP

 

Nézzük meg, hogy minden rendben van-e:

$ apache-cassandra-2.0.9/bin/nodetool -host gacivs02 -p 7199 status
Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address    Load    Tokens Owns (effective) Host ID                Rack
UN 10.129.215.37 40.85 KB  256   100.0%      db1a6512-a215-4fef-8f92-d858fb4cb8f2 rack1
UN 10.129.216.43 57.15 KB  256   100.0%      1aa61570-52f2-49e5-8a2a-dee9a9845638 rack1

 

Majd csatlakozzunk a parancssoros CQL felületen és hozzunk létre egy "test" nevű kulcsterületet (megfelelő replikációs szinttel), benne egy teszteléshez használható táblát:

$ apache-cassandra-2.0.9/bin/cqlsh gacivs-test01
Connected to gacivs at gacivs-test01:9160.
[cqlsh 4.1.1 | Cassandra 2.0.9 | CQL spec 3.1.1 | Thrift protocol 19.39.0]
Use HELP for help.
cqlsh>
cqlsh> CREATE KEYSPACE test WITH REPLICATION = { 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 2 };
cqlsh>
cqlsh> USE test;
cqlsh:test>
cqlsh:test> CREATE TABLE test ( id int PRIMARY KEY, subject text, description text );
cqlsh:test>

 

A Cassandra naplóban látjuk, hogy létrehozta a táblát:

 INFO 15:45:08,722 Loading org.apache.cassandra.config.CFMetaData@f4870e6[cfId=05a671c6-6aef-3a12-8cc0-8b76ea6d30bb,ksName=test,cfName=test,cfType=Standard,comparator=org.apache.cassandra.db.marshal.CompositeType(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),comment=,readRepairChance=0.1,dclocalReadRepairChance=0.0,replicateOnWrite=true,gcGraceSeconds=864000,defaultValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.BytesType,keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.Int32Type,minCompactionThreshold=4,maxCompactionThreshold=32,column_metadata={java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=2 cap=2]=ColumnDefinition{name=6964, validator=org.apache.cassandra.db.marshal.Int32Type, type=PARTITION_KEY, componentIndex=null, indexName=null, indexType=null}, java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=11 cap=11]=ColumnDefinition{name=6465736372697074696f6e, validator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, type=REGULAR, componentIndex=0, indexName=null, indexType=null}, java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=7 cap=7]=ColumnDefinition{name=7375626a656374, validator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, type=REGULAR, componentIndex=0, indexName=null, indexType=null}},compactionStrategyClass=class org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy,compactionStrategyOptions={},compressionOptions={sstable_compression=org.apache.cassandra.io.compress.LZ4Compressor},bloomFilterFpChance=0.01,memtable_flush_period_in_ms=0,caching=KEYS_ONLY,defaultTimeToLive=0,speculative_retry=99.0PERCENTILE,indexInterval=128,populateIoCacheOnFlush=false,droppedColumns={},triggers={}]
 INFO 15:45:08,726 Initializing test.test

 

Ezek után töltsünk bele adatokat, majd kérdezzük vissza:

cqlsh:test> INSERT INTO test (id, subject, description) VALUES(1, 'test1', 'test1 description');
cqlsh:test> INSERT INTO test (id, subject, description) VALUES(2, 'test2', 'test2 description');
cqlsh:test> INSERT INTO test (id, subject, description) VALUES(3, 'test3', 'test3 description');
cqlsh:test> SELECT * FROM test;
 id | description    | subject
----+-------------------+---------
 1 | test1 description |  test1
 2 | test2 description |  test2
 3 | test3 description |  test3
(3 rows)
cqlsh:test>

 

Kíváncsiságból csinálhatunk teszteket, hogy leállítgatjuk a Cassandra példányokat, miközben írunk és olvasunk, de ez jól fog működni.

Csatlakozás Java programból

Szükséges egy Maven projekt, benne egy darab Maven függőség:

<dependency>
  <groupId>com.datastax.cassandra</groupId>
  <artifactId>cassandra-driver-core</artifactId>
  <version>2.0.1</version>
</dependency>


Majd próbáljunk meg csatlakozni és adatokat lekérdezni:

public class Main {
  private final Cluster cluster;

  public Main(final String[] nodes) {
    try {
      this.cluster = Cluster.builder().addContactPoints(nodes).build();
    } catch (DriverException ex) {
      System.out.println(ex.toString());
      throw ex;
    }
  }

  public final void printMetadata() {
    final Metadata metadata = this.cluster.getMetadata();
    System.out.printf("Connected to cluster: %s\n", metadata.getClusterName());
    for (final Host host : metadata.getAllHosts()) {
      System.out.printf("Datacenter: %s; Host: %s; Rack: %s\n",
      host.getDatacenter(), host.getAddress(), host.getRack());
    }
  }

  public final void close() {
    cluster.close();
  }

  public final ResultSet query(final String cql) {
    try (final Session session = cluster.connect("test")) {
      return session.execute(cql);
    }
  }

  public static void main(final String[] args) { 
    Main main = new Main(args);
    main.printMetadata();
    for (Row row : main.query("SELECT * FROM test;")) {
      System.out.println(row.getInt("id"));
      System.out.println(row.getString("subject"));
      System.out.println(row.getString("description"));
    }

    main.close();
  }
}

 

Az eredmény a cluster neve, a hozzá csatlakozott node-ok száma és paraméterei, illetve a test nevű táblában lévő adatok:

Connected to cluster: gacivs
Datacenter: datacenter1; Host: gacivs-test01/10.129.216.43; Rack: rack1
Datacenter: datacenter1; Host: gacivs-test02/10.129.215.37; Rack: rack1
1
test1a
test1 description
2
test2a
test2 description
3
test3a
test3 description
      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
 • No labels